OfftopicТест на глючность...

Сюда пишут все то, что не попадает под топик других форумов
Ответить
Liandr
Администратор
Сообщения: 500
Зарегистрирован: 23.06.2000 1:01
Откуда: Moscow
Контактная информация:

Тест на глючность...

Сообщение Liandr » 25.06.2001 0:15

<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">код</font><HR><pre>

, , ,
`$, $, `$, ;
`$З `$, `$, d; ,
`$b, `$, $$, d$' ,$
`$$З l$З ;$$ d$$ ,$' ,
$$$$, $$ $$ $$, $$ $$ ,$' `$$b,;$$b,$$$$$$; ,d$$ ,$
$$ $ $$ $$ $$$,$$ $$,$' `$$$b$$$$$$$$$$$$$$$; ,d$'
$$ $ $$ $$ $$`$$$ $$$$, `$$$*""""~~""^░$$$$$$$$P ,,
$$$$' $$ $$ $$ `$$ $$`$$, *^ ~^"$$$$;_,s$'
$$ `$$$$' $$ $$ $$ `$$, ,^ `$$$$$$' _
,' `$$$' ,y$"
' `$$,y$$"
$$, $$ ,$$$$, $$$$$$ ( `$$$$'
$$$,$$ $$ $$ $$ ,^ ,,, ,,,yyyyy,,`$$$$$#=-
$$`$$$ $$ $$ $$ `\, ,,/'^ `` `$$$$$$$$$$d;$$$~
$$ `$$ $$ $$ $$ /' ,$$*=``- `$b`?$$$$$$$$$$;$$$b,
$$ $$ `$$$$' $$ ,' `^*;-='' `$$$$$$$#$$$$$$$;$$$░$b.
(,,,;, `░$Н",жyЗ`?$$$$;$b,
`;``" ]$& $';$$$$d$$$b,
$$$$$, $$$$$ ,$$$$, $$$$$, ,yyy,, К@@&`'d$$$$d$P""░$,
$$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ \?`^"$@by, ~░>^,$$$$$d$$b,
$$ $$ $$$$ $$ $$ $$ $$ ,&~`^"░?~#` ,yb, ,?$$$$$d$$$$b,
$$ $$ $$ $$$$$$ $$ $$ ' $ , ,,yd$$$$$Э╖Э$$$d$$~~"░;
$$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ / '$, $$$yyyyy$$$$$" ,$$$К$$$d$$$b,
$$$$$' $$$$$ $$ $$ $$$$$' `-=##$$$$$$$$$$$$$$^~ ,$$$$$$$R$'~ ~`
~~"$$$$$$$$$' ,$$$$$$$D$'
`#$$$$$' ,$$$`,$$Z$$
`#$$' ,$@P',$$o$$'
`'=*yd$$P',$$N$P'
~~~"К$Н"~

</pre><HR></BLOCKQUOTE>Liandr
Администратор
Сообщения: 500
Зарегистрирован: 23.06.2000 1:01
Откуда: Moscow
Контактная информация:

Сообщение Liandr » 25.06.2001 0:15

Хм... Интересно, а это пройдет...

<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">код</font><HR><pre> http://www.utbm.fr/les.personnes/alain. ... eryUS.html
> .. d$P $$ `$b
> z$" $$F 4$$ $$L
> $$ 4$$ $$. 4$$ ,z$P
> $$ $$' $$F $$ $$$P
> $$$ $$ $$f $$ ""`
> $'$$; 4$F .,_ $$' $$
> .$' ?$L 4$' .d$" `? zee $$ ,ec $F d$F z$$ ,ce,.
> .d$ee. $$ 4$' d$" z$ $$" .$f.d$" 4$ 4$$ 4$$P z$P?$$$
> d$" "?$$d$,`$ $$F z$f,$$ $$.$$ $P $$% $$$4$" 4$$
>.$"%. ,p$" $$ $ J$$ z$$$ $$" .$$ $$" .$$C 4$P $$$" $$f
>`$. ,d$b****q, $.$ $$$$$P $$.$$b.$P4$ $$L.$P4$F $P 4$P .$$"
> `?$$g$P" " `b' `??" "?"^?F" $$`?PF" $$ " P' eF
>
> ,,..;;;,,.
> .,,. `!!!!!!:
> .,;!!!!!!!!!!!!i::!!!!!!:
> ..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
> :!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i !!!! !
> :!!!!!'` ...> `'!!!!!!!!!!i !!!!:!!
> !!!!' .i!!!!' `!!!!!!!!!i !!!!!!
> i!!' :!!!!!' .ee$ !!!!!!!!!i !!!!!! `$$ec
> !!L:!!!!!' ze$$$$$$u !!!!!!!!!. !!!!! `$$$$$eu
> !!!!!!' .d$$$$$$$$$$i !!!!!!!!! `!!!! `$$$$$$$$c
> ``` z$$$$$$$$$$$$$$c`!!!!!!!!! !!!', :$$$$$$$$$e
> u$$$$$$$$$$$$$$$$$. !!!!!!!!i`!!!! :$$$$$$$$$$$.
> .$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$e !!!!!!!! !!!! 3$$$$$$$$$$$$c
> z$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$b `!!!!!! !!! $$$$$$$$$$$$$$b
> d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$, `!!!!! !! $$$$$$$$$$$$$$$,
> d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ )!!!! !!: .$$$$$$$$$$$$$$$$
> z x$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$b.`!!!! `!`z$$$$$$$$$$$$$$$$$h
> d$F $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$br ?$$$$$$$$$$$$$$$$$F
> .d$$$r'$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$" :L .h '$$$$$$$$$$$$$$$$$'
> J$$$$$&'$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F: ~ ... .$$$$$$$$$$$$$$$$P
> .$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$-'<.`( "???$$$$$$$$$$$$$
> x$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$" ::...:: zue- 3$$$$$$$$$$P'
> $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P" .e.. .er4?"^"'$$$$$$$$$$F
> d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F"" .~~` =$P?? $$k=$$F d$$$$$$F?""
> `$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F""",. >~ zeb /"$??$$"$??$k ."""Lu-
> `$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$E"""" .z$$P".cz-F' `3;F' `3$e.`?$eee..
> ?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$r "3$$$$".e$?? $,,,d;$,,,d$$??= $$$$$L.
> "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F".$$$$$$"J$$$$$bc.`'$$$$$r ,ec,.d$$$$$$$b.
> "R$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"x$$$$$$$$>" ueeeec.=??$$$$" $$$$L. R$F"^$$F
> "?$$$$$$$$$$$$$$$$F ??$$??$P",e$$$$$$$$$$b`"?".d$$$$$$$eee@ 3$F
> `"?$$$$$$$$$$$$F 4$$"qc,z$$$$$$$$$F3P?)$$b"")$$$$$$$$$$P J$F
> ""???????? 3$$u""??$$$$$$$F"zu <:> d eec,`"""""",zd?F
> 3$$$$$$L"????".e$$$i `l R'$$$$$$$$$$$$$$
> ? ?$$$$$bedd$$$$$$E?ezd",$$$$$$$$$$$$ F
> "$$$$$$$$$$$$$$$beee$$$$$$$$$$$$$P
> ""?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F
> "?$$$??$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P
> ^"" "??$$$$$$$$$$$$$$F"
> `""""""""""'
>
> .::::::`.::::::::::..
> .''``````.:::::::::::::::::
> .:',ere$ze c :::::::::::::::::::
> ,'` e$$$$$$$-K eeeu...`````:::::::::
> .zd>^leeu^R$%:FJ$$$$$$$$$$e.. ``::::::
> .ed$$$$4$$$$$P-u@" ""?????R$$$$$$$hc. ``:::
> .e$$F"..: P??7loF .:::::::::::.."""?R$$$e. `:.
> zF".:::::::`"""'.:::::::::::::::::::::.`"?$$e.`
> .::::::::::::':::::::::::::::::::::::::::::.`"=.
> .:::::::::::::` `:::::::::::::::::::::::::::::::..
> .:::::::::::::` ud$ec. ``:::::::::::::::::::::::::::::.
> .:::::::::::`` .zd$$$$$$$ec.. ```::::::::::::::::::::::::::
> .:::::::::::` "??$$$$$$$$$$$P ``::::::::::::::::::::::
> ::::::::::` .. $$*. ^$$$$$$$$$$ .e$**"" =e=.. ``::::::::::::::::.
> ::::::::: :::. . ^ $$P$$$$$$$$$$F .'$$$N4$$L'::. `:::::::::::::::
> `::::::` :::::: $ '$$4$$$$$$$$% - : $$$F$$$$u`::::::. `:::::::::::.
> :::::: :::::: .^m.-.e.$'$$$$$$$P. -)z$?Cd$$$$$u `:::::::. `:::::::::
> `::::::::::: J$buFh52d4$$$$$$$LcccccCz$$$$$$$$": `::::::::..:::::::::
> `::::::::: $$$$$$$$PJ$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F.d$$. `::::::::::::::::`
> `:::::: ?$$$$$$$F$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$P x$$$$$$L `::::::::::::::
> ``:: dN ?$$$$$$N2$$?3$$$$$$$$$$$$$$P dP\$$$$$$$u `::::::::::::
> `:'" $.`R$$P???$$P??????"$$$$$$$$ 9".d$$$$$$$$b.`::::::::::
> :: R$$. ?$$r `..;; . $$$$$$$F"'$'$J?$$$$$$$f ::::::::
> `:.^""""""."?$`niiiodfu$$$$$F"z$$ ^""~""""`..:::: ::::::
> `::::::::::`?beCCbe$$$$""cd$$$$i .`::::::::::::. `:::`
> ``:::::::::`?$$$P"',cd$$$$$$$$r?k :::::::::::`.:::`
> ```::::::::: 4$$$$$$$$$$$$$"d$ ``::::::::::::`
> ``::: . $$$$$$$$$$$$fJ$F4$e.``:::::::`
> dR `$$$$$$$$$$"x$$ d$$$$eu,.```
> .e$ $E b?$$$$$$$".d$$ d$$$$$$$$$$$e..
> ..ee$$$$$ $$k`$$$$$$".d$$".$$$$$$$$$$$$$$$$$$hec.
> .ze$$$$$$$$$$$b"$$heeeeeud$R" e$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$e.
> z$$$$$$$$$$$$$$$$$$h`?c""""J$R z$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
> .ee$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$hc"xJ>=".zd$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
> .d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$he$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
>
> .,,,.
> y$$??""""?q
> .,***. :ueee .$F',p**#$e.`b. c. qd?????;,_
> $$e=- `-"$$Fx$":d$ ,-.`$$ $$g$$d$P'geeq,_`?t
> " **# "" 3$$ $$F: :4F `' `""j$",-.`Tc`T
> ,cd$=eeedF".uF e$$$$b`-~ ,e$$$$$$bc; : Изображение$ 4 meeu,,,,,,.
> z$$$$= .$F $$c "$$$?"`.,d$$$$$$$$$$$bc.-',d$,de..`""""",,3
> ,$$$$" .d$$b,. ..?F ..."""??$$$$$$$$$$$$b "?$F Jc^"$F"""
> u$$$$' $$$$,"?$$$$$b `!!!!!i;."$$$F="`,,,,, 4bdP" .N."?bc.
> :$$$$$ 4$$$$$b.`$$$$$$b.`'!!!!!!!,",i!!!!!!!' ,$$$e. "$$b. ?$b.
> ?$$$$L `$$$$$$$, ?$$$$$$$e.. `'!!!!!!!!'''`,e$$$$$$$b.'$$$ "$$k.
> `$$$$$ $d$$$$$$b ?$$$$$$$$$$k `!!!!!' ,e$$$$$$$$$$$$$ $$$ $$$?
> ?$$$$$ $$$$$$$$b "$$$$$$$$$$b `'!! :d$$$$$$$$$$$$$F x$$" d$$f
> ?$$$$$u ?$$$$$$$bc."?$$$$$$$$$beeed$$$$$$$$$$$$F" $$F" u$$"?k
> `$$$$$$$c.`?$$$?$$$$$c,."?????????""""..`"""??" .z$$F $$F"
> `?$$$""$$$bc."" `?$$$$$$$bhbhbhbhd$$$$$$$$$C ^"" .ed e$Nc
> `?$ `?$$$$$$ee.`?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L ee d$$F $$$F
> ` "$$$$$$$k "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$?9$$F P d$$P $$F
> .""""" ....`?$$$$$$$$$$$$F"" ??"./:d$$" "
> "$$$$" d$$$b. "????????" . ..e$$eF"" .
> `$$$ $$$$$$$$$$beeeeed$bc ^???"" .ed .$
> "F $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$eee$$$$" u$$r
> . $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$" ud$$$N
> 4bu $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$" ,e$$$$$F
> `$$$b $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F" .zd$$$$$$"
> $$$$. ?$$$$$$$$$$$$$$$$$$F ..d$$$$$$$$"
> ?$$$b $$$$$$$$$$$$$$$F" .ed$$$$$$$$$F" .
> "$$$L ?$$$$$$$$$$$$$$eed$$$$$$$$$$$F :d$c.
> `?$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$" .d$$F"$$$
> . ?$b `$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F"" ..ed$F"" .zd$$$
> $c. "$ $$$$$$$$$$$$$$$$F" ..uee$$$F"" ud$$$$$$
> d$$$$L `r ?$$$$$$$$$$$$" uee$$$$$$$F" ,d$$$$$$$$$
>
>
> : .
> :: `::.
> :::: `::::
> .::::: ::::::
> ::::::: `::::::
> .:::::::: :::::::
> :::::::::: ::::::::
> ::::::::::: ::::::::
> :::::::::::: ::::::::
> `::::::::::: ::::::: ?$$e
> uu `::::::::: :::::: `$$$$bc
> ,d$$$$u ::::::::: :::::: ?$$$$$$bc
> x$$$$$$$$$u `:::::::: :::::: `$$$$$$$$$b
> d$$$$$$$$$$$$$b ::::::: ::::: $$$$$$$$$$$b
> z$$$$$$$$$$$$$$$$$b :::::: :::: `$$$$$$$$$$$$b
> .d$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L `:::: `:::: $$$$$$$$$$$$$b.
> s$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$L `:::: :::: ?$$$" ::::`"?$$b
> d$$$$$$$$$$$$F"" "??$$$$b. `::: `:::: `$E .:::::::: "Rb
> d$$$$$$$$$$"" :::::::: "$$$$i ::. `::: $> ::' `::::: "L
> d$$$$$$$$$" .:::::`````:::. "$$$$ ::. `:: $F :: MMMx `:: `L
> 4$$$$$$$$" ::::` .nnnx `::: $$$$ ': :: $$ :: MMMMMM `:
> $$$$$$$R ::` xMMMMMMMMMh `~~ "$$$$i `. :: $$ :` MMMMMMMx `:
> '$$$$$$$ ::` :MMMMMMMMMMMMMM '~: T$$$$r ` : $$ : 4MMMMMMMML `:
> '$$$$$$ .: MMMMMMMMMMMMMMMMM ~ $$$$$> ?P : MMMMMMMMMM: :
> <$$$$$F :` MMMMMMMMMMMMMMMMMMM : ^$$F <~ `.. ' dMMMMMMMMMMM
> <$$$$$' : MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM: ~: " '~ , . . `MMMMMMMMMMMM:
> '$$$$$ : 'MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMn. ` ' > ` . MMMMMMMMMMMMM
> '$$$$$L : 'MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMk '> ~~~~ : MMMMMMMMMMMMM
> $$$$$$ :. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMh ` ~~ ~ :MMMM" MMMMT
> ?$$$$$: : "MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMn ` ~ uuu. MMMM
> `$$$$$$ `. MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMTTMM" .e$$bee$$$$" . MMT
> ?$$$$$b : `MMMMMMMMMMMMMMMMMMf "$$$$$$$$$$$$ :F d""
> ?$$$$$k : `MMMMMMMMMMMMMMMMM "$$$$$$$$$?$ ~.e.
> ?$$$$$ . TMMMMMMMMMMMMMMMM :$$c. `"$$$$$$$ $ 4P" :
> "$$$$$.' TMMMMMMMMMMMMMMM $$$$F "?$$$P d>' .
> ?$$$$> TMMMMMMMMMMMMM h. ^" "" .d$b '~.r $
> "$$$L'\ "MMMMMMMMMMT MMf d$F .u$$" $$$$b.^ $"
> "?$L ` `TMMMMMMMM HMf 4$$$.-xuC. d$$""?$$$$c
> ^= `MMMMMM MMMM . `?$$eeeed$$$ 4$$$$$$$b .
> "TTM' dMMMT MM ."$$$$$$$$ .."?$$$$F M,
> dMMMM :MM $i?$$$$$F"u$$ "?$$' MM.
> dMMMMT MMM $$$$$F".u$$$F d .. dMMM.
> MMMMMM nMMM 3$$$ . 3$$$$F'$ $$k'MMMMMx
> MMMMMM" MMMM 3$$"'$b ?$$$ R '$$L MMMMMk
> dMMMMM" MMMM> 3$E .'$b.'"" .k ^ TMMMMx
> MMMMMMT <MMMM H: Rk 4k ?$$$$$$$$$$$$$N TMMMMh
> :MMMMMMM :MMMMM MMk.`" 9$b,.`"" ..uuu '".MMMMMMM
> :MMMMMMM' MMMMM>'MMMMMh. `"?$$$$$$$$$F ."TMMMMMMMM:
> nMMMMMMMM nMMMMM 4MMMMMMMMM. "?$$$$$$$$$$i "TMMMMM.
> MMMMMMMMM':MMMMMM NMMMMMMMMMMMMnx "??$$$$$$ TMMMMM
> :MMMMMMMMM' MMMMMMT MMMMMMMMMMMMMMMMMn.. `"" xMMMMM
> .MMMMMMMMMM' nMMMMMM> MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMx. dMMMMMM
> :MMMMMMMMMMM nMMMMMMM <MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMM
> .MMMMMMMMMMMM :MMMMMMMM 'MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM `""""?MMM
> :MMMMMMMMMMMM MMMMMMMMM 'MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMnnnnnn=--+nr )M
> :MMMMMMMMMMMM' MMMMMMMMMMr'MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM" nn.-" :MM
> HMMMMMMMMMMMM' MMMMMMMMMMM> MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMnnxxnMMMMM
>
> .
> ::' :i!!`
> .!' :i!!
> i! :!!!'
> :!! i!!
> !! :!'
> :! !!' !!
> i! !! !! .. .
> !' !! ::.::i!i ;!i
> ! `!i :!!!!!!!!!! ;! .,xnx,.
> ! `!i: !!!!!!!'` ' ..nMMMMMMMMMMn,
> !! ' :!!!!' .... .dMMMMMMMMMMMMMMMMMk
> `!i. !;!!' """??$b ,nMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.
> ``!!;;;;;;; f; ! ... "?b ,-'"""MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM.
> ``` \!; .F $F""% `?$. xP nMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM>
> L!; $L ..... `3F .MhnnnMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM>
> ;!!! $$b '$$$$$P\ 4 MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM>
> ;!!!i ^$$bu. HMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
> ;!!!!i; "?$$$b, ... JMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP
> !!!!!!!: ,;i!!!' 4MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
> ;!!!!!'` .,i!!!!!' .nMMMMMMMMMMMF??""???MMMMMMMMMMM
> :!!!' ,i!!!!!!!' `MMMMMMP?""` "MMMMMMMM"
> .:!!' ,i!!!!!!!!' .,eec MMMMMMM'
> .:!!',i!!!!!!!!!' ,$; $$; ,e$$$; 4$P"` MMMMMf
> .!!!!!!!!!!!!!!!' $$; $$$; J$$$$; F" MMMP'
> :!!!!!!!!!!!!!!!! d ;$$'.$$$; $F""` xM"'
> ''`` '!!!!!!!!!!!' ,, F '"""` . "
> i!!!!!!!!!' .i! (
> i!'!!!!!!!! .i!!' > .MM
> !' !!!!!!!.i!!!' : 4M>
> / '!!!!!!!!!!!' f ...:.. MM
> ' '!!!!'``!!!' M> .!!!!!~~ MM
> `!!!' :!!! 4M )!~` 4Mf
> '!' <!!!' Mf ' 4MP
> :!!!! M 4MM
> .!!!!!! 4M 4MM
> ;!!!!!!' dM. 'MML
> .!!!!!!!! MML MMM.
> .!!!!!!!!!! MMM. ?P"
> ;!!!!!!!!!!!! MMMM .xnMf
> ;!!!!!!!!!!!!!! MMMMM. ..nMMMMf
> ;!!!!!!!!!!!!!!!!!i ?MMMMMMMn......xnnMMMMMMMMf
>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM"
>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i ?MMMMMMMMMMMMMMMMMMMF"
>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i "?MMMMMMMMMMMMMF"
>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!; `??MMMMMMP""
>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! `""`
>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i
>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i
>
>
> .......... .uoeeWWeeeu.
> .:::::::::::::::::: "?$$$$$$$$$$$c
> ```....:::::::::::::::::`"$$$$$$$$$$$e.
> ..:::::::::::```.::::::::::::::.`"??$$$$$$$b
> ::::::::::::::` .:::::::` ::::::`` ::::::: `"?$
> .:::::::::::::``.::::::::` .:::`` ::::::::::::::::.
> :::::`.::::::: ::::::::` ::` . `:::::::::::::::::::.
> ::::` ::::::::`` :::::::` .ue@$$ `:::::::::::::::::::::
> ::` .:::::::``z, :::::`.e$$$$$$$$$$.`::::::::::::::::::::
> :` :::::::``,e$$$r`::: $$$$??' `?b_ `::::::::::::::::::
> ' :::::::` ,?' `?b,_` R$' .,,. `"iu ````:::::::::::::
> ::::::` < .,. `?e. $$eeee$$$F???$ee,3$c ..````::::::::.
> :::::: :: R$$$$$$$$e4$ $$$$$$$"e 3$$$$$.:. ``:::::::::``:.
> `:::::: :::::`$F. "?FJ$d$$$$$$'$L~. . .$$$$$L`!!~eec``::::::::.
> `::::::.```::.""$' $$$$$$$$$.$$bKUeiz$$$$$$'!~ $$3$ `::::::::
> ``````` ..: 3`beeed $$$$$$$$$$e$$Ned$$$$$$$$'u@z$5$ ::: `:::::::
> ::: ^$NeeeP $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"$NNeP ::::::`::::::
> .:::: $$$$$F $$$$$$$?$$$$$$$$$$$$$$$$ $$F .:::::::::::::
> : .::: ?$$$$$ $$$$$$$?c$$$$$$$$$$$$$$F,e :::::::::::::``
> ::::,`$$$$$$,)?$$X$$$$$$$$$$$?$$$$$ $$ :::::::::::``
> ::':: "$$$$$$$$$$$$$$$$P?" .d$$$$$F,$$ :::::::::`
> ` :::."$$$EC""???"?Cz=d"ud$$$$$$".$$$ :::::`:`
> `:::.`?$$$bu. 4$$$??Le$$$$$$P".$$$$ ::```
> `::: `?$$$P$beee$$$$$$$$P".d$$$$$
> `:` `?$$eJCCCNd$$$$$F.z$$$$$$$ $u.
> u`?$$$$$$$$$$F z$$$$$$$$Pu`$$$c.
> c^$bu?R$$$$F"ue$$$$$$$$$$ $ $$$$$$bc.
> e$$ $$$e,`"",e$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$"bc.
> .e$$$$ '$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$'d$$$$$be.
> ..e$$$$$$EJ,?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'$$$$$$$"d$$$$$$$$$$be
>
>
> ..ccCCCCCCCc..
> , .ccCCCCCCCCCCCCCCCCC>
> .cCCCCCCCCCCCCCCC. ``CCCCc
> _ .cCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCc `?CCCc
> +' ` - .ccCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCc `CCc
> ,' <!ii;... .....c ' ``CCCCL ``CCCCCC`CCCCCCCCCCCc `CCc
> ; `!!!!' .cCCCCCC'` .cCC'' `'CCC `CCCCCCCCCCC `C
> , :i!!!!!!! :CCCCCC' ,cCC'` .ccCCCCC C: 'CCC `CCCCCCCCC '
> . !!!!!!' .CCCCCCC .cCCC' .cCCCCCCCCCC CCC CC `CCCC`CC
> : `!!! cCCCCCC' cCCC' cCCCCCCCCCCCCC CCCCc C> <> `CCCC C
> ~ -:ii!!! :CCCCCCC CCCC cCCCC'`'CCCCCCC' CCCCC :CC `CCC `
> !!! :CCCCCCCC CCC' ,CC'' ..c..'`CCCC CCCC' CCC CCC
> ` .CCCCCCCC; CC; ,C' .d$$$$$$$N. `C .CCC :> :CCC `C'
> CCCCCCCCC':CC ,C .d$$$$$$$$$$$b ` CC' '' CCCC '
> '''CCCCCCC 'C> C .$$$$$$$$$$$$$$L ,C' .e$$L CC'
> ;;CCCCC;;. CCC>'C ; $$$$F `"$$$$$$$ C' d$$$$$L `
> ;CCCC...``~CCc CC> C C 4$$$" `$$$$$$ ' d$?$$$$$
> CCCCCCCCCCCc `C CC C>' 4$$$ d$$$$$F / `$$$$
> CCCCCCCCCCCCCc 'C C :'$$$b .e$$$$$F 4 $$$$
> `CCCCCCCCCCCCCC 'Cc 'L'L'$$$$$$$$$$$$" < $b .d$$$
> `CCCCCCCCCCCCC ''Cc C: < "?$$$$$$F" >~C:`?$$$$$$"
> `?CCCCCCCCC ~;CCc Cc -:. """" : .:~C:.`"?$F
> `CCCCCC ;CCCC 'CC:'`CCC~ :CC ~ 'CC >
> `'` ~ CCCCCC. `CCC;;;<CCCCCCCc.'
> 'CCCC`Cc `CCCCCCCCCCC`'CCCCC
> CCC `CC: `CCCCCCCCCCc `'CCCc
> `' C `: `CCCCCCCCCCccc, `
> ' ' `'CCCCCCCCCCCCCC'`
> ```~~~~```
> REMEMBER TO RUB THE MAGIC LAMP!!!
>
> ..
> dP/$.
> $4$$%
> .ee$$ee.
> .eF3??????$C$r. .d$$$$$$$$$$$e.
> .zeez$$$$$be.. JP3F$5'$5K$?K?Je$. d$$$FCLze.CC?$$$e
> """??$$$$$$$$ee.. .e$$$e$CC$???$$CC3e$$$$. $$$/$$$$$$$$$.$$$$
> `"?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$b $$"$$$$P?CCe$$$$$F
> "?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$b$$J?bd$$$$$$$$$F"
> "$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$d$$F"
> "?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"...
> "?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$F "$$"$$$$b
> "?$$$$$$$$$$$$$$$$$$F" ?$$$$$F
> ""????????C"
> e$$$$$$$$$$$$.
> .$b CC$????$$F3eF
> 4$bC/%$bdd$b@$Pd??Jbbr
> ""?$$$$eeee$$$$F?"
>
>
>MAGIC GENIE APPEARS!!! Изображение
>
> ` ` - . _
> ' _ ` .
> . - . . . . - ' .
> `.
> ` . . . . . . .
> ` ` ` `. `
> . - . ' `. .nMf
> . ` ' iXMMMMMM .MMMM
> .. .. ` .xxnMM' ,nMMMMMMMMMX ` :MM XM
> "MMM> <MMMMMi !MMMMMMMM',MMMMMMMMMMMMMX ` .MMf xM'
> `?MM.`MMMMMMMX.MMMMMMMhHMMMMMMMMMMMMMMM<MM :MMP .MM
> `Mh ?MMMMMMMMMMMMMMMMMP""""?MMMMMMMMMMMf 4MMM MM>
> Mh ?MMMP`""MMMMMMMMM'.d$$Nu.`?MMMMMMM MMMf dMM>
> "k MMP e$b.'?MMMMf u$$$$$$$b `MMMMMMMM`MM `MM>
> ? M d$$$$b.`MMM '$$$$$$$$$b 'MMMMMMM 'M < ML
> \ 4 3$$$$$$b`MX $F""$$$$$$$ MMMMMMMM \dk 4M
> . . L'$$F $ `X $ $$$$$E 4MMMMMMMMM. "f MMk
> .x*""` .dM. ?$ouu$ 'M "$ed$$$$$$ '" .:dMMMMMM. ?MMMMr
> MM>4 xMMMhx. `?$$$ 4MM ?$$$$$P xMMMMMMMMMMMMM MMMMP
> ?MM> MMMMMMMMMMMn dMMMMx`?$".dMMMMMMMMMMMM???M>
> 'MP""""""""` HMMMMMMM~.dMMMMMMMMP"" .r xMM
> `MMM < 'F :MMMMMMMMMMMMMMMP"` d$ JMf MMM .
> MM 'M :M ' MMMMMMMMMMMMnnndM" d$F MM 4M M:
> .MMMM .MM L 4MMMMMMMMP"MMP" .z$ $$k MM> 'M 4MM:
> .MMMMP .MMM $r'MMMMMMP ` .zd$$$$ $$k MMX ? 4MMM:
> MMMMMf XMMMf 4$$ 'MMMM $$$ 3$$$$$$k"" 4MM. 'MMMMh
> .MMMMP dMMMM ^" o "" u$$$$ 4??"" MMMr `MMMMMM:
> dMMMMf :MMMMM" `""`` ...; 'MMM: `MMMMMML
> xMMMMP" :MMMMMf ..;;; .i!!!!!!! MMMM "MMMMMM:
> xMMMMMf :MMMP"" <!!!!!` !!!!!!!'` r MMMMh `MMMMMMh
> :MMMMMP xMMM".u. :!!!!!!!!i!!''` .u $$F MMMMMh ?MMMMMMx
> .dMMMMM" XMMP $$$$h . '''''''``` .ue$$$$R $F.MMMMMMMM ?MMMMMMM
>MMMMMMM MMM. '?$$$'J$$$$$$bbr.d$$$$$$;4$$$$$$$ :MMMMMMMMM MMMMMMM
>MMMMMP MMMMMMM: " $$$$$$$$$'8$$$$$$$k`$$$P" .nMMMMMMMMMMM MMMMMMM
>MMMMM MMMMMMMMMMn:. `"???$$ $$$$$????'" .xdMMMMMMMMMMMMM" MMMMMMM
>MMMM' `MMMMMMMMMMMMMMMMnn...........ndMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMM
>MMMM `MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM" XMMMMMMM
>MMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM" nMMMMMMMM
>MMMMk `MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP" MMMMMMMMMM
>MMMMMM. "MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP" uMMMMMMMMMMM
>MMMMMMMM. `""MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMP"" .dMMMMMMMMMMMMM
>MMMMMMMMMh: `""""???MMMMMMMPP""" .nMMMMMMMMMMMMMMMM
>MMMMMMMMMMMMx. .xMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
>MMMMMMMMMMMMMMMr :dMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
>MMMMMMMMMMMP"` ..:nnMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
>MMMMMMM"" ...xnnnnHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
>MMMM" ....ndMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
>MMM xnMMMM""`"""MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
>MMM 'MMMMMM n 'MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
>MMM. "?MMMMMh:.xM> :MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
>MMMMMn '""???"" :MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
>MMMMMMMMhnx.......nHMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
>
>


> .......... .uoeeWWeeeu.
> .:::::::::::::::::: "?$$$$$$$$$$$c
> ```....:::::::::::::::::`"$$$$$$$$$$$e.
> ..:::::::::::```.::::::::::::::.`"??$$$$$$$b
> ::::::::::::::` .:::::::` ::::::`` ::::::: `"?$
> .:::::::::::::``.::::::::` .:::`` ::::::::::::::::.
> :::::`.::::::: ::::::::` ::` . `:::::::::::::::::::.
> ::::` ::::::::`` :::::::` .ue@$$ `:::::::::::::::::::::
> ::` .:::::::``z, :::::`.e$$$$$$$$$$.`::::::::::::::::::::
> :` :::::::``,e$$$r`::: $$$$??' `?b_ `::::::::::::::::::
> ' :::::::` ,?' `?b,_` R$' .,,. `"iu ````:::::::::::::
> ::::::` < .,. `?e. $$eeee$$$F???$ee,3$c ..````::::::::.
> :::::: :: R$$$$$$$$e4$ $$$$$$$"e 3$$$$$.:. ``:::::::::``:.
> `:::::: :::::`$F. "?FJ$d$$$$$$'$L~. . .$$$$$L`!!~eec``::::::::.
> `::::::.```::.""$' $$$$$$$$$.$$bKUeiz$$$$$$'!~ $$3$ `::::::::
> ``````` ..: 3`beeed $$$$$$$$$$e$$Ned$$$$$$$$'u@z$5$ :::`:::::::
> ::: ^$NeeeP $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$"$NNeP :::::::::::
> .:::: $$$$$F $$$$$$$?$$$$$$$$$$$$$$$$ $$F .:::::::::::::
> : .::: ?$$$$$ $$$$$$$?c$$$$$$$$$$$$$$F,e :::::::::::::``
> ::::,`$$$$$$,)?$$X$$$$$$$$$$$?$$$$$ $$ :::::::::::``
> ::':: "$$$$$$$$$$$$$$$$P?" .d$$$$$F,$$ :::::::::`
> ` :::."$$$EC""???"?Cz=d"ud$$$$$$".$$$ :::::`:`
> `:::.`?$$$bu. 4$$$??Le$$$$$$P".$$$$ ::```
> `::: `?$$$P$beee$$$$$$$$P".d$$$$$
> `:` `?$$eJCCCNd$$$$$F.z$$$$$$$ $u.
> u`?$$$$$$$$$$F z$$$$$$$$Pu`$$$c.
> c^$bu?R$$$$F"ue$$$$$$$$$$ $ $$$$$$bc.
> e$$ $$$e,`"",e$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$"bc.
> .e$$$$ '$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$'d$$$$$be.
..e$$$$$$EJ,?$$$$$$$$$$$$$$$$$$$'$$$$$$$"d$$$$$$

....,,,",',"'. , ,
. ',,, ', ', ,,, , ' ,
/ IIIII; ,,, ', ', .
-X-X''XX''''III', ,' ', ; ',
A-X IIII' ' '
//A II', I,
/.. III' ', ' ,
// ,--.,. II , ', , ,
/ / ,I . , I ; ' , ,,
/ ,I . ,' ; ,' ,' ,' ,
/ /H ,, .. .......HHH"".."....,'' '.
/ /H , . . , ....HH.'::::: "':., ....
/H ,' . ...H':::::::::' ''', ,;,
/HH,'/ . ,-.HI ::::,,'' , .
//H/ / . .,IHHHHII'' ; .-, , .. ,
/HH I/ ,IIHHHHHI '. I, , . '
/H/I/ .,IIHHHHHH ,, : I, , ;
/;/I ,III HHHH,HHHI'' ,,'' .' I ,',
/ /I, ,III H, HII ,,, .. ,, ',.
/.'I ,I,I , HII ,'"" '. ,',
,/;I I, I HII ,' :. , ',
/ ;I ,I I ..HHI"" ..'I, , ,
;I .'I, , HHHHI .... :. ', , ;
;VV' ' ,'II HHHHH..''' . . ', :
V;V I ,III HHHHHH . " V
;V ,IIII HHHHX .... . , ;
;V ,III ,HH @IIIIIII@@ :, ,
I ,'V,II '@H @IIII"""II@@ @ II @@@@". 'V ,,
;V ,'VVVVVV'T I@ @@@II' II@@@@ IIHIIIOO@@@@"II', , ',
'VI ,' VVVVVV O @@@@@@VHHHHHOO.@@@@ III.@@@@@@OOOO@. ' . ',
,V; ' ;VVVVVVV' I@@@@@CVWWVVHHH.@@@ .@@@VWWV@@@OO . ' ' ;
, "I ", ',VVVVVI @@@@' VWWV '.@@I" @HH"'VWWV V@@ . I .'
,,I ' 'V H@@@@:. .@@@'V @@@H. "" . : ,' " .
. ';; 'V .HHHH@@@@@@@@@@@'VV H@HHHH@@@@' @' : ' ,'
, . , " HHHHHHHH@@@....'III@@ HHV @ .I . ,
. ,' ' 'HH', I. HHHHHHHVV V@@ HH @... : ,
. . ; ,,HHH',, , HHHHV' @@ HH : A ' '
, 'I HHHHI ,OHHHV .@@ H ,A. , '
, ',;IHHH , OHHH' ,@@V HA , . ,
. : ',I,HH IOOHH ' ; : ', , ,
:, V OOOOH. : O ; @ , ,
, V OOOOH ,:@@ O. WW.'':@ , ,
. , VOOOOOH. .; // """ .M :
'. OOOOOHH. ,/ .M .'
OOOOOOHH,"/ A . A. .M .
OOOOOOO, A"A"A,, . , .",M,,M .
OOOOOOO,. VV@", AA ',VV M. .
OOOOOO V@@@-"-V ., .
OOOOOO, , ..
. OOOO:: ., A
XX OO::. ,,. AAX
XXXX O:: ,' AAAX
XXXXX, ::. ,' AXXXXXXX
XXXXXXX, ' """""""" AXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX----XXXXXXXXXXX
XX BEV FREED XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXX""' '"XXXXXXX
XXXX" XXXX
VV XX'
V V


__ _-==-=_,-.
/--`' \_@~@.--< The wonderful thing about Tiggers
`--'\ \ <___/. Is Tiggers are wonderful things.
\ \\ " / Their tops are made out of rubber
>=\\_/`< Their bottoms are made out of springs.
____ /= | \_/ They're bouncy, trouncy, flouncy, pouncy,
_' `\ _/=== \__/ Fun, fun, fun, fun, fun!
`___/ //\./=/~\====\ But the best thing about Tiggers is
\ // / | ===| I'm the only one!
| ._/_,__|_ ==| __
\/ \\ \\`=-| / \\
| _ \\| /==|-\
`.__' `-____/ |--|==|
\ \ ===\ |==|`-'
_> \ ===\ /==/
/==\ | ===\__/--/
<=== \ / ====\ \\/
_`-- \/ === \/--'
| \ ==== |
-`------/`--' /
\___-'

___ _____
.'/,-Y" "~-.
l.Y ^.
/\ _\_
i ___/" "\
| /" "\ o !
l ] o !__./
\ _ _ \.___./ "~\
X \/ \ ___./
( \ ___. _..--~~" ~`-.
` Z,-- / \
\__. ( / ______)
\ l /-----~~" /
Y \ / 'Doh'
| "x______.^
| \

8888 8888888
888888888888888888888888
8888:::8888888888888888888888888
8888::::::8888888888888888888888888888
88::::::::888:::8888888888888888888888888
88888888::::8:::::::::::88888888888888888888
888 8::888888::::::::::::::::::88888888888 888
88::::88888888::::m::::::::::88888888888 8
888888888888888888:M:::::::::::8888888888888
88888888888888888888::::::::::::M88888888888888
8888888888888888888888:::::::::M8888888888888888
8888888888888888888888:::::::M888888888888888888
8888888888888888::88888::::::M88888888888888888888
88888888888888888:::88888:::::M888888888888888 8888
88888888888888888:::88888::::M::;o*M*o;888888888 88
88888888888888888:::8888:::::M:::::::::::88888888 8
88888888888888888::::88::::::M:;:::::::::::888888888
8888888888888888888:::8::::::M::aAa::::::::M8888888888 8
88 8888888888::88::::8::::M:::::::::::::888888888888888 8888
88 88888888888:::8:::::::::M::::::::::;::88:88888888888888888
8 8888888888888:::::::::::M::"@@@@@@@"::::8w8888888888888888
88888888888:888::::::::::M:::::"@a@":::::M8i888888888888888
8888888888::::88:::::::::M88:::::::::::::M88z88888888888888888
8888888888:::::8:::::::::M88888:::::::::MM888!888888888888888888
888888888:::::8:::::::::M8888888MAmmmAMVMM888*88888888 88888888
888888 M:::::::::::::::M888888888:::::::MM88888888888888 8888888
8888 M::::::::::::::M88888888888::::::MM888888888888888 88888
888 M:::::::::::::M8888888888888M:::::mM888888888888888 8888
888 M::::::::::::M8888:888888888888::::m::Mm88888 888888 8888
88 M::::::::::::8888:88888888888888888::::::Mm8 88888 888
88 M::::::::::8888M::88888::888888888888:::::::Mm88888 88
8 MM::::::::8888M:::8888:::::888888888888::::::::Mm8 4
8M:::::::8888M:::::888:::::::88:::8888888::::::::Mm 2
88MM:::::8888M:::::::88::::::::8:::::888888:::M:::::M
8888M:::::888MM::::::::8:::::::::::M::::8888::::M::::M
88888M:::::88:M::::::::::8:::::::::::M:::8888::::::M::M
88 888MM:::888:M:::::::::::::::::::::::M:8888:::::::::M:
8 88888M:::88::M:::::::::::::::::::::::MM:88::::::::::::M
88888M:::88::M::::::::::*88*::::::::::M:88::::::::::::::M
888888M:::88::M:::::::::88@@88:::::::::M::88::::::::::::::M
888888MM::88::MM::::::::88@@88:::::::::M:::8::::::::::::::*8
88888 M:::8::MM:::::::::*88*::::::::::M:::::::::::::::::88@@
8888 MM::::::MM:::::::::::::::::::::MM:::::::::::::::::88@@
888 M:::::::MM:::::::::::::::::::MM::M::::::::::::::::*8
888 MM:::::::MMM::::::::::::::::MM:::MM:::::::::::::::M
88 M::::::::MMMM:::::::::::MMMM:::::MM::::::::::::MM
88 MM:::::::::MMMMMMMMMMMMMMM::::::::MMM::::::::MMM
88 MM::::::::::::MMMMMMM::::::::::::::MMMMMMMMMM
88 8MM::::::::::::::::::::::::::::::::::MMMMMM
8 88MM::::::::::::::::::::::M:::M::::::::MM
888MM::::::::::::::::::MM::::::MM::::::MM
88888MM:::::::::::::::MMM:::::::mM:::::MM
888888MM:::::::::::::MMM:::::::::MMM:::M
88888888MM:::::::::::MMM:::::::::::MM:::M
88 8888888M:::::::::MMM::::::::::::::M:::M
8 888888 M:::::::MM:::::::::::::::::M:::M:
888888 M::::::M:::::::::::::::::::M:::MM
888888 M:::::M::::::::::::::::::::::::M:M
888888 M:::::M:::::::::@::::::::::::::M::M
88888 M::::::::::::::@@:::::::::::::::M::M
88888 M::::::::::::::@@@::::::::::::::::M::M
88888 M:::::::::::::::@@::::::::::::::::::M::M
88888 M:::::m::::::::::@::::::::::Mm:::::::M:::M
8888 M:::::M:::::::::::::::::::::::MM:::::::M:::M
8888 M:::::M:::::::::::::::::::::::MMM::::::::M:::M
888 M:::::M:::::::::::::::::::::::MMM:::::::::M::::M
8888 MM::::Mm:::::::::::::::::::::MMMM:::::::::m::m:::M
888 M:::::M::::::::::::::::::::MMM::::::::::::M::mm:::M
8888 MM:::::::::::::::::::::::::MM:::::::::::::mM::MM:::M:
M:::::::::::::::::::::::::M:::::::::::::::mM::MM:::Mm
MM::::::m:::::::::::::::::::::::::::::::::::M::MM:::MM
M::::::::M:::::::::::::::::::::::::::::::::::M::M:::MM
MM:::::::::M:::::::::::::M:::::::::::::::::::::M:M:::MM
M:::::::::::M88:::::::::M:::::::::::::::::::::::MM::MMM
M::::::::::::8888888888M::::::::::::::::::::::::MM::MM
M:::::::::::::88888888M:::::::::::::::::::::::::M::MM
M::::::::::::::888888M:::::::::::::::::::::::::M::MM
M:::::::::::::::88888M:::::::::::::::::::::::::M:MM
M:::::::::::::::::88M::::::::::::::::::::::::::MMM
M:::::::::::::::::::M::::::::::::::::::::::::::MMM
MM:::::::::::::::::M::::::::::::::::::::::::::MMM
M:::::::::::::::::M::::::::::::::::::::::::::MMM
MM:::::::::::::::M::::::::::::::::::::::::::MMM
M:::::::::::::::M:::::::::::::::::::::::::MMM
MM:::::::::::::M:::::::::::::::::::::::::MMM
M:::::::::::::M::::::::::::::::::::::::MMM
MM:::::::::::M::::::::::::::::::::::::MMM
M:::::::::::M:::::::::::::::::::::::MMM
MM:::::::::M:::::::::::::::::::::::MMM
M:::::::::M::::::::::::::::::::::MMM
MM:::::::M::::::::::::::::::::::MMM
MM::::::M:::::::::::::::::::::MMM
MM:::::M:::::::::::::::::::::MMM
MM::::M::::::::::::::::::::MMM
MM:::M::::::::::::::::::::MMM
MM::M:::::::::::::::::::MMM
MM:M:::::::::::::::::::MMM
MMM::::::::::::::::::MMM
MM::::::::::::::::::MMM
M:::::::::::::::::MMM
MM::::::::::::::::MMM
MM:::::::::::::::MMM
MM::::M:::::::::MMM:
mMM::::MM:::::::MMMM
MMM:::::::::::MMM:M
mMM:::M:::::::M:M:M
MM::MMMM:::::::M:M
MM::MMM::::::::M:M
mMM::MM::::::::M:M
MM::MM:::::::::M:M
MM::MM::::::::::M:m
MM:::M:::::::::::MM
MMM:::::::::::::::M:
MMM:::::::::::::::M:
MMM::::::::::::::::M
MMM::::::::::::::::M
MMM::::::::::::::::Mm
MM::::::::::::::::MM
MMM:::::::::::::::MM
MMM:::::::::::::::MM
MMM:::::::::::::::MM
MMM:::::::::::::::MM
MM::::::::::::::MMM
MMM:::::::::::::MM
MMM:::::::::::::MM
MMM::::::::::::MM
MM::::::::::::MM
MM::::::::::::MM
MM:::::::::::MM
MMM::::::::::MM
MMM::::::::::MM
MM:::::::::MM
MMM::::::::MM
MMM::::::::MM
MM::::::::MM
MMM::::::MM
MMM::::::MM
MM::::::MM
MM::::::MM
MM:::::MM
MM:::::MM:
MM:::::M:M
MM:::::M:M
:M::::::M:
M:M:::::::M
M:::M::::::M
M::::M::::::M
M:::::M:::::::M
M::::::MM:::::::M
M:::::::M::::::::M
M;:;::::M:::::::::M
M:m:;:::M::::::::::M
MM:m:m::M::::::::;:M
MM:m::MM:::::::;:;M
MM::MMM::::::;:m:M
MMMM MM::::m:m:MM
MM::::m:MM
MM::::MM
MM::MM
MMMM</pre><HR></BLOCKQUOTE>

Max3000
Постоялец
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 16.02.2001 1:01
Откуда: Минск, Беларусь
Контактная информация:

Сообщение Max3000 » 25.06.2001 1:12

Круто!
А вот цитата Ленина Изображение:
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">цитата</font><HR>код


, , , `$, $, `$, ; `$З `$, `$, d; , `$b, `$, $$, d$' ,$ `$$З l$З ;$$ d$$ ,$' , $$$$, $$ $$ $$, $$ $$ ,$' `$$b,;$$b,$$$$$$; ,d$$ ,$ $$ $ $$ $$ $$$,$$ $$,$' `$$$b$$$$$$$$$$$$$$$; ,d$' $$ $ $$ $$ $$`$$$ $$$$, `$$$*""""~~""^░$$$$$$$$P ,, $$$$' $$ $$ $$ `$$ $$`$$, *^ ~^"$$$$;_,s$' $$ `$$$$' $$ $$ $$ `$$, ,^ `$$$$$$' _ ,' `$$$' ,y$" ' `$$,y$$" $$, $$ ,$$$$, $$$$$$ ( `$$$$' $$$,$$ $$ $$ $$ ,^ ,,, ,,,yyyyy,,`$$$$$#=- $$`$$$ $$ $$ $$ `\, ,,/'^ `` `$$$$$$$$$$d;$$$~ $$ `$$ $$ $$ $$ /' ,$$*=``- `$b`?$$$$$$$$$$;$$$b, $$ $$ `$$$$' $$ ,' `^*;-='' `$$$$$$$#$$$$$$$;$$$░$b. (,,,;, `░$Н",жyЗ`?$$$$;$b, `;``" ]$& $';$$$$d$$$b, $$$$$, $$$$$ ,$$$$, $$$$$, ,yyy,, К@@&`'d$$$$d$P""░$, $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ \?`^"$@by, ~░>^,$$$$$d$$b, $$ $$ $$$$ $$ $$ $$ $$ ,&~`^"░?~#` ,yb, ,?$$$$$d$$$$b, $$ $$ $$ $$$$$$ $$ $$ ' $ , ,,yd$$$$$Э╖Э$$$d$$~~"░; $$ $$ $$ $$ $$ $$ $$ / '$, $$$yyyyy$$$$$" ,$$$К$$$d$$$b, $$$$$' $$$$$ $$ $$ $$$$$' `-=##$$$$$$$$$$$$$$^~ ,$$$$$$$R$'~ ~` ~~"$$$$$$$$$' ,$$$$$$$D$' `#$$$$$' ,$$$`,$$Z$$ `#$$' ,$@P',$$o$$' `'=*yd$$P',$$N$P' ~~~"К$Н"~<HR></BLOCKQUOTE>

Max3000
Постоялец
Сообщения: 86
Зарегистрирован: 16.02.2001 1:01
Откуда: Минск, Беларусь
Контактная информация:

Сообщение Max3000 » 25.06.2001 1:15

Никто не догадается Изображение

R@VEN
Новичок
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 23.12.2001 1:01
Контактная информация:

Сообщение R@VEN » 23.12.2001 1:44

Kent ИМХО, тут довольно плохо видно! У нас лучше было! Изображение
*****
RESPECT

MisMix
Постоялец
Сообщения: 60
Зарегистрирован: 28.11.2001 1:01
Откуда: Moscow
Контактная информация:

Сообщение MisMix » 28.12.2001 16:52

Класно у вас получается!
Я восхищён, честно.

------------------
MisMix. http://mismix.narod.ru

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость